Go To
ToppersIIT-JEE 2012

IIT-JEE 2011

AIR-06
Kunal Chawla
AIR-012
Sumegha Garg
AIR-13
Kandarp S.Khandwala
AIR-020
Gautham Prem Jain
AIR-024
Rushabh Bhargava
Student of Concept Strengthening Classroom Program (+RSM) Student of Intensive Contact Program Student of Concept Strengthening Classroom Program (+RSM) Student of Intensive Contact Program Student of Concept Strengthening Classroom Program (+RSM)
AIR-025
Shashank Jain
AIR-027
Rhythm Gupta
AIR-030
Piyush Sharma
AIR-032
Kore Aamod Shailesh
AIR-034
Mehul Katiyar
Students of Two Year Classprodram Students of Two Year Classprodram Student of Concept Strengthening Classroom Program (+RSM) Student of Concept Strengthening Classroom Program (+RSM) Student of PINNACLE-Two Year Integrated School Program

IIT-JEE 2010

AIR-03
Himanshu Gupta
AIR-005
Vipul Singh
AIR-06
Kottur Satik
AIR-008
Sabareesh Nikhil
AIR-011
Omkar Prasad
Rankers Study Material and Analysis & Concept Strengthening Program PINNACLE - Two Year Integrated School Program Rankers Study Material and Analysis & Concept Strengthening Program Rankers Study Material and Analysis & Concept Strengthening Program Intensive Contact Program
AIR-012
Nikunj Umesh
AIR-016
Sanchar Sharma
AIR-018
Aakanksha Sarda
AIR-019
Mehul Kumar
AIR-020
Sanket Satish
Rankers Study Material and Analysis & Concept Strengthening Program All India Test Series and Analysis & Concept Strengthening Program All India Test Series and Analysis & Concept Strengthening Program All India Test Series and Analysis & Concept Strengthening Program Rankers Study Material and Analysis & Concept Strengthening Program

IIT-JEE 2009

AIR-004
Pararth Paresh
AIR-005
Prashant V
AIR-006
Priyank P Parikh
AIR-011
Aditya V Ayyar
All India Test Series Two Year Classroom Program Rankers Study Material All India Test Series
AIR-012
Ruchin Kukreja
AIR-014
Abhishek P
AIR-015
Ankur Bapna
AIR-016
A V Gunna
AIR-017
Rohan Sharma
All India Test Series Rankers Study Material Intensive Contact Program PINNACLE - Two Year Integrated School Program Rankers Study Material
AIR-018
Darshan Kapashi
Rankers Study Material

IIT-JEE 2008

AIR-001
Shitikanth
AIR-002
Nishant R Totla
AIR-003
Abhinav Garg
AIR-004
Archit Gupta
AIR-06
Nikhil Garg
Intensive Contact Program Rankers Study Material Intensive Contact Program Rankers Study Material All India Test Series
AIR-008
Shrikanti Praneeth
AIR-009
Abhay Kumar Bothra
AIR-012
K.K. Anilesh
AIR-013
Ravi Bhoraskar
AIR-014
Vashuki N
Rankers Study Material All India Test Series PINNACLE - Two Year Integrated School Program Rankers Study Material PINNACLE - Two Year Integrated School Program
AIR-020
Tarundeep Singh
Two Year Classroom Program

IIT-JEE 2007

AIR-002
Nitish Srivastava
AIR-006
Ankit Garg
AIR-007
Gaurav Malpani
AIR-008
Harsh H Pareek
AIR-009
Ravneet Singh
All India Test Series Intensive Contact Program All India Test Series Intensive Contact Program All India Test Series
AIR-010
Viraj B DeshPande
AIR-011
Ankush Bajoria
AIR-012
Abhimanyu Dhamija
AIR-014
Vivek Jhunjhunwala
AIR-015
Santosh Kumar
Intensive Contact Program Intensive Contact Program Intensive Contact Program All India Test Series All India Test Series
AIR-016
Siddharth Dhakad
AIR-017
Nikhil Vij
AIR-018
T. Varun
AIR-019
Arnav Agarwal
AIR-020
Raman Sharma
Intensive Contact Program All India Test Series Rankers Study Material All India Test Series Intensive Contact Program